1) Úvod a základní ustanovení

1.1 Děkujeme vám za návštěvu portálu diagnostika-delphi.cz a projevený zájem o naše služby. V dokumentu Zásady používání cookies (dále jen “ZPC”) Vás podrobně informujeme o tom, jak využíváme a zpracováváme soubory cookie.

1.2 V souladu s čl. 4 bod 7 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen “nařízení GDPR”) , jsme správcem osobních údajů. Jsme česká společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o. , IČ: 248 433 69, se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisem oddíl C, vložka 179563, (dále jen „Správce“). Podorbněji o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

1.3 Některé Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím souborů cookie. Tyto soubory zpracováváváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR buď pro účely plnění smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR s cílem zabezpečit náš oprávněný zájem k zajištění nejlepší funkčnosti našich webových stránek a uživatelsky příjemné a efektivní návštěvy našeho webu.

1.4 Rádi bychom Vás také v úvodu upozornili na možnost indiviuálního nastavení Vašeho prohlížeče, aby Vás upozornil na nastavení souborů cookies. Můžete se individuálně rozhodnout, zda soubory cookies přijmete, nebo zda je v určitých či ve všech případech odmítnete. Každý prohlížeč spravuje nastavení souborů cookies jiným způsobem. V integrované nápovědě každého prohlížeče a naleznete pokyny k tomu, jak můžete nastavení souborů cookies změnit. Informace pro příslušné webové prohlížeče naleznete na následujících odkazech:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

1.5 Rádi bychom Vás dále upozornili, že v případě, že máte cookies omezeny, nebo nepřijmete spracování souborů cookies pro internetové stránky portálu diagnostika-delphi.cz vč. jeho subdomén, může být funkčnost našich webových stránek omezena a tím pádem také přístupnost některých online produktů či jiného digitálního obsahu. Z toho mohou plynout související problémy, které Vám mohou nastat po plnění kupní smlouvy. Avšak za tyto problémy jako provozovatel portálu a dodavatel zboží, vzdělávacích služeb, online produktů a technického poradenství neodpovídáme. Defince je uvedena ve „Všeobecných obchodních podmínkách“ v bodě „Přístupnost Online produktů a funkčnost digitálního obsahu“.

1.6 Tento dokument je navazujícím dokumentem na dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ a doplňujícím dokumentem k dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád diagnostika-delphi.cz“.

1.7 Společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Zásady používání cookies čas od času upravovat. Pokud provedeme úpravy zůstává původní i předchozí verze tohoto dokumentu dostupná z odkazu v pravém sloupci této webové stránky. Na změnu tohoto dokumentu Vás můžeme upozornit také e-mailem. Doporučujeme Vám si tyto zásad přečíst, abyste byli řádně informováni o našich postupech a způsobech, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

2) Definice základních pojmů a podmínek cookie

2.1 Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, tabletu či mobilu (dále jen “koncové zařízení“) pouhou návštěvou našeho portálu v případě, že je máte v prohlížeči povoleny. Cookie soubory nám v žádném případě nedávají přístup k Vašemu počítači nebo jakékoliv jiné informace o Vás než ty, které budete chtít sdílet. Správu souborů cookies ve Vašem koncovém zařízení zajišťuje Váš internetový prohlížeč. Pokud souhlasíte s přenosem souboru cookie je automaticky uložen koncového zařízení. Můžete si vybrat zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Prostřednictvím souborů cookies může naše společnost analyzovat internetový provoz portálu a identifikovat Vás jako jednotlivce při návštěvě konkrétní stránky. Soubory cookies zajišťující základní funkcionalitu webových stránek portálu bez kterých nelze realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, apod.) označujeme za nezbytné (dále jen „Nezbytné cookie“). Některé námi používané cookie jsou smazány ihned když prohlížeč zavřete (dále jen „cookies relace“). Další cookie zůstávají uloženy v koncovém zařízení (dále jen „trvalé soubory cookie“) a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (dále jen „cookie třetích stran“) rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě.

2.2 Cookies relace jsou smazány ihned po ukončení relace prohlížeče tj. když prohlížeč zavřete. Některá tato data dále nesledujeme a nezpracováváme.

2.3 Trvalé soubory cookie jsou soubory, které pokud máte v prohlížeči povoleny, tak o Vás shromažďujeme a zpracováváme různá uživatelská data jak v individuálním rozsahu tzn. že Vás identifikujeme, nebo v rozsahu anonymizovaném, který nám poskytne protokoly přístupu a statistiky o jedinečných návštěvnících, návštěvách stránek atd., které ale nespojueme s identifikací Vaší osoby. Trvalé soubory cookie zpracováváme v obou definovaných rozsazích v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zlepšovat stabilitu a funkčnost našich webových stránek. Trvalé soubory cookie dále dělíme na „Analytické soubory cookie“, „Funkční soubory cookie“, „Reklamní soubory cookie“ a „Výkonnostní soubory cookie“. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na konkrétním souboru cookie, serverové záloze, povaze udělení Vašeho souhlasu atd.

2.4 Trvalé soubory cookie anonymizovaného rozsahu zpracováváme a shromažďujeme v rozsahu nezbytném a přiměřeném zejména za účely zajištění bezpečnosti našich informací, síťové infrastruktury a implementovaných informačních systémů (dále jen „Informační infrastruktura“) proti jednání ohrožujícím dostupnost, autenticitu, integritu a důvěrnost uložených nebo přenášených osobních údajů a s tím související bezpečnost nabízených služeb. Pro zpracovávání těchto anonynmizovaných dat nepotřebujeme Váš souhlas. Tyto soubory také označujeme jako „Nezbytné soubory cookies“ a „Soubory serverových logů“. Díky nim se můžeme zaměřovat na zlepšení schopností odolávat, na dané úrovni důvěry, náhodným událostem nebo protiprávnímu či nekalému jednání neautorizovaných třetích stran, jako jsou např. útoky typu „DoS“ (Denial-of-Service), pokusy o šíření škodlivého kódu, nebo o neoprávněný přístup k našim službám a online produktům či vlastní informační infrastruktuře, které mohou následně vést k poškození naší informační infrastruktury nebo finančním ztrátám. Typickými cookie jsou: IP adresa (v případě nutnosti v anonymizované formě); návštěva webu; datum a čas přístupu; údaje o použitém prohlížeči; množství přenesených dat v bytech; identifikační kódy zařízení např. MAC adresa; verze Vašeho operačních systému; nastavení zařízení použité pro přístup k portálu; zdroj/odkaz, ze kterého jste na náš web přišli; lokalizační informace o poloze (odvozené z Vaší IP adresy či díky jiným lokalizačním technologiím).

2.5 Trvalé soubory cookie individuálního rozsahu jsou soubory, které pokud máte v prohlížeči povoleny, nám umožňují Vás identifikovat jako jednotlivce při návštěvě konkrétní stránky, nebo používání služby. Mohou např. sloužit ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení jako je zapamatování obsahu nákupního košíku pro příští návštěvu apod.

2.6 Soubory cookie třetích stran ukládáme zejména v rámci spolupráce s analyzačními nástroji a reklamními partnery, kteří náš portál činí pro Vás ještě zajímavější. Z toho důvodu budou na pevném disku Vašeho koncového zařízení při návštěvě portálu uloženy také soubory cookie od našich partnerských společností. O rozsahu informací shromážděných cookie, které ukládáme s reklamními partnery se kterými spolupracujeme či budeme spolupracovat Vás budeme v jednotlivých případech informovat individuálně v následujících odstavcích.

3) Soubory cookie třetích stran

3.1 V následujících bodech týkajících se použití cookie třetích stran nalezente rozsah zpracování analytických, reklamních soubory, výkonnostních a funkcnčích souborů cookie.

3.2 Na našem portále jsou integrovány pluginy videoportálu Vimeo společnosti Vimeo, LLC (dále jen „Vimeo“). Při přechodu na stránku s integrovaným pluginem se vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a servery služby Vimeo. Díky pluginu je službou Vimeo obsah přenášen přímo do Vašeho prohlížeče přičemž je integrován v naší stránce. Během tohoto spojení získá společnost Vimeo informaci, že Váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho portálu, i za předpokladu nemáte ve službě Vimeo vytvořený vlastní účet resp. profil. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny Vaším prohlížečem přímo na server služby Vimeo v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste současně ke službě Vimeo přihlášeni, je tato služba schopna okamžitě přiřadit návštěvu našeho webu s Vaším účtem Vimeo. Plugin v naší stránce použijete tím, že u videa stisknete tlačítko přehrávání). V ten okamžik budou tyto informace rovněž přeneseny přímo na server služby Vimeo, kde budou uloženy. Uvedené postupy zpracování údajů se provádějí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Vimeo provádět průzkum trhu a rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal jejím potřebám. Pokud nechcete, aby společnost Vimeo přiřazovala informace shromážděné prostřednictvím našeho portálu přímo s vaším účtem Vimeo, musíte se před návštěvou našeho webu ze služby Vimeo odhlásit. O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání službou Vimeo, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách ochrany osobních údajů služby Vimeo: http://vimeo.com/privacy. Ve videích služby Vimeo, která jsou vložena na našem portále, je automaticky integrován nástroj pro měření webu Google Analytics. Jde o vlastní měření služby Vimeo, k němuž nemáme přístup a nemáme na něj žádný vliv. Google Analytics také používá pro měření soubory cookie, prostřednictvím kterých získané informace o Vašem chování na tomto webu jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu služby Vimeo provádět statistickou analýzu uživatelského chování pro optimalizační a marketingové účely.

3.3 Na našem portále jsou integrovány pluginy videoportálu Tento Youtube pro zobrazování a přehrávání videí dodavatele „Youtube“, který patří společnosti Google LLC (dále jen „Google“). Youtube používá pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů dodavatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, dodavatel „Youtube“ používá cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „Youtube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se Vaše údaje přiřadí přímo k Vašemu uživatelskému profilu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k Vašemu profilu YouTube, před stiskem tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává Vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a následně je vyhodnocuje. Toto hodnocení se uskutečňuje zejména v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal jejím potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na YouTube. Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí „DoubleClick“ společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Další informace o ochraně osobních údajů na serveru „YouTube“ najdete v zásadách ochrany osobních údajů dodavatele na adrese: https://policies.google.com/privacy

3.4 Portál diagnostika-delphi.cz využívá online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google provozovaný společností Google LLC (dále jen „DoubleClick“). DoubleClick používá soubory cookie pro umístění relevantních reklam pro uživatele, zlepšení přehledů o výkonu kampaně nebo bránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy stále dokola. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenávání reklam, které jsou umístěny v tom prohlížeči, a proto jim může zabránit opakovanému zobrazení. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našeho webu v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Služba DoubleClick může také používat ID cookie k zaznamenání konverzí, které jsou propojeny s žádostmi o reklamy. K tomu dochází, když uživatel vidí reklamu DoubleClick a později použije stejný prohlížeč k přístupu na webové stránky inzerenta a něco od něj koupí. Podle Googlu soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje. Vzhledem k používanému marketingovému nástroji Váš prohlížeč automaticky vytváří přímé spojení se serverem Google. Naše společnost nemá žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromažďovány pomocí tohoto nástroje společností Google, a proto Vás informujeme o tom, co je nám známo: Integrace systému DoubleClick informuje Google, že jste se dostali do příslušné části našeho webu nebo klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni u společnosti Google nebo jste se nepřihlásili, dodavatel může stále zjistit Vaši IP adresu a uložit ji. Pokud se chcete odhlásit od tohoto postupu sledování, můžete provést deaktivaci cookies pro sledování konverzí úpravou nastavení prohlížeče k blokování souborů cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Pokud vymažete soubory cookie, toto nastavení bude vymazáno. Další informace o nastavení souborů cookie a úpravě nastavení jsou případně k dispozici na webu Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info. Můžete také nastavit nastavení prohlížeče tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a rozhodli se, zda je chcete přijmout jednotlivě, zda je chcete přijmout v určitých případech, nebo zda je chcete obecně odhlásit. V případě nepřijetí souborů cookies může být funkčnost našeho portálu omezena. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Další informace o ochraně osobních údajů týkajících se služby DoubleClick od Google naleznete na níže uvedené webové stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

3.5 Portál diagnostika-delphi.cz využívá nebo může využívat nástroj pro sledování konverzí (Conversion Tracking) v rámci služby Google AdWords a v kontextu Google AdWords také funkci sledování konverzí od společnosti Google LLC („Google“). Využíváme nabídku Google AdWords, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google AdWords) na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. Z dat o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšné jsou jednotlivé reklamní kampaně. Sledujeme tím následující zájmy: zobrazovat Vám reklamu, která je pro Vás zajímavá, upravovat náš web, aby pro Vás byl zajímavější a zajistit poctivé vyúčtování reklamních nákladů. Cookie pro sledování konverzí se spustí, když uživatel klikne na Googlem zobrazenou reklamu AdWords. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači. Tyto soubory cookie zpravidla po 30 dnech ztrácejí svou platnost a neslouží pro osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky tohoto webu a platnost příslušného souboru cookies ještě neuplynula, společnost Google a také my poznáme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookies. Soubory cookie tedy nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí konverzních souborů cookies slouží k tvorbě konverzních statistik pro zákazníky služby Google AdWords, kteří se rozhodli sledovat konverze. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískají ovšem žádné informace, pomocí kterých je možná osobní identifikace uživatele. Jestliže se sledování konverzí nechcete účastnit, můžete tuto možnost zablokovat tím, že v uživatelském nastavení Vašeho prohlížeče deaktivujete cookie pro Google Conversion Tracking. Poté již nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí. Google AdWords používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=cs. Soubory cookie pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tím, že jejich používání zakážete odpovídající úpravou nastavení Vašeho prohlížeče nebo si do Vašeho prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin uvedený v následujícím odkazu: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs. Upozorňujeme, že v případě nepřijetí souborů cookies může být funkčnost našeho portálu omezena nebo nebudete moci využívat některé jejich funkce.

3.6 Portál diagnostika-delphi.cz využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics, společnosti Google LLC. Google Analytics používá takzvané soubory cookie, textové soubory ukládané na Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o Vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Tento web využívá Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google Vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování dat v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování, pro optimalizační a marketingové účely. Z našeho pověření bude Google tyto informace používat k analýze Vašeho chování na webové stránce, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předal v rámci služby Google Analytics, nebude propojována s dalšími daty společnosti Google. Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebude možné využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala data o Vašem chování na webu (včetně vaší IP adresy) získaná prostřednictvím cookie, jakož i zabránit zpracování těchto dat společností Google tím, že si v následujícím odkazu stáhnete plugin do Vašeho prohlížeče a nainstalujete jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Případně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních prosím klikněte na následující odkaz, abyste získali opt-out-cookie, která do budoucna zabrání sledování službou Google Analytics v rámci tohoto webu (tato opt-out-cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu; vymažete-li z tohoto prohlížeče Vaše cookies, musíte opět kliknout na tento odkaz): Deaktivovat Google Analytics Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Více informací o zacházení s uživatelskými daty služby Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3.7 Portál diagnostika-delphi.cz využívá službu pro webovou analýzu Google Universal Analytics, společnosti Google LLC. Google Analytics používá takzvané soubory cookie, textové soubory ukládané na Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o Vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Tento web využívá Google Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google Vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. V těchto výjimečných případech probíhá toto zpracování dat v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět statistickou analýzu uživatelského chování pro optimalizační a marketingové účely. Z našeho pověření bude Google tyto informace používat k analýze Vašeho chování na webové stránce, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předal v rámci služby Google Analytics, nebude propojována s dalšími daty společnosti Google. Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebude možné využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala data o Vašem chování na webu (včetně vaší IP adresy) získaná prostřednictvím cookie, jakož i zabránit zpracování těchto dat společností Google tím, že si v následujícím odkazu stáhnete plugin do Vašeho prohlížeče a nainstalujete jej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Případně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních prosím klikněte na následující odkaz, abyste získali opt-out-cookie, která do budoucna zabrání sledování službou Google Analytics v rámci tohoto webu (tato opt-out-cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu; vymažete-li z tohoto prohlížeče Vaše cookies, musíte opět kliknout na tento odkaz): Deaktivovat Google Analytics Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Tento web využívá Google Analytics, službu pro analýzu toku návštěvníků napříč zařízeními, která je prováděna za pomoci uživatelského ID. Tuto analýzu mezi zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu po volbou „Moje údaje“, položka „Osobní údaje“. Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, v zásadách ochrany osobních údaj společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

3.8 Portál diagnostika-delphi.cz využívá nebo může využívat nástroj Google AdWords Remarketing, pomocí kterého propaguje portál ve výsledcích vyhledávání Google i na webových stránkách třetích stran. dodavatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Za tímto účelem Google nastaví v prohlížeči koncového zařízení soubor cookie, který automaticky povolí cílenou reklamu pomocí pseudonymního ID souborů cookie na základě navštívených stránek. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našeho webu v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Jakékoliv další zpracování údajů proběhne pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas k tomu, aby propojila Vaši historii prohlížení webu a aplikací s vaším účtem Google a použila informace z Vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které na webu uvidíte. Pokud jste v takovém případě při návštěvě našeho webu přihlášeni ve svém účtu Google, společnost Google použije Vaše údaje společně s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing mezi různými zařízeními. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje společností Google dočasně propojeny s údaji služby Google Analytics s cílem vytvořit cílové skupiny. Nastavení souborů cookie pro předvolby reklam můžete trvale zakázat, pokud si stáhnete a nainstalujete plugin do Vašeho prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs. Další informace o nastavení souborů cookie a úpravě nastavení jsou k dispozici na webu Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info. Můžete také nastavit nastavení prohlížeče tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a rozhodli se, zda je chcete přijmout jednotlivě, zda je chcete přijmout v určitých případech, nebo zda je chcete obecně odhlásit. V případě nepřijetí souborů cookies může být funkčnost našeho portálu omezena. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy a společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/ads

3.19 Portál diagnostika-delphi.cz využívá službu Google Maps (API) společnosti Google LLC. Google Maps je webovou službou pro zobrazování interaktivních map, v nichž jsou znázorněny geografické informace. Při používání této služby se vám zobrazí naše adresa a návrh příjezdové trasy. Už při otevírání podstránek, do nichž je mapa Google Maps začleněna, se informace o vaší návštěvě našeho webu (jako např. vaše IP adresa) přenáší na server společnosti Google v USA, na nějž se ukládá. K tomu dochází nezávisle na tom, zda jste právě přihlášeni k uživatelskému kontu Google, nebo žádné uživatelské konto nemáte. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, vaše údaje se přiřadí přímo k vašemu uživatelskému kontu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu Google, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Google uchovává vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto vyhodnocení se uskutečňuje zejména v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal jejím potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na společnost Google. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Jestliže nesouhlasíte s tím, aby při použití služby Google Maps byla vaše data v budoucnu předávána společnosti Google, existuje také možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps tím, že si ve vašem prohlížeči vypnete JavaScript. Poté ale nebudete moci používat Google Maps a tím také mapové funkce na této internetové stránce. Smluvní podmínky Google si můžete prohlédnout na adrese https://policies.google.com/terms a dodatečné smluvní podmínky služby Google Maps najdete na adrese: https://www.google.com/intl/cs_US/help/terms_maps/. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Maps najdete na internetové stránce společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

3.10 Portál diagnostika-delphi.cz využívá službu Google Web Fonts za účelem jednotného zobrazování stylů písma využívá tato stránka takzvané Web Fonts, jejichž dodavatelem je společnost Google LLC. Při otevření stránky Váš prohlížeč nahrává potřebné Web Fonts do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby umožnil správné zobrazení textů a písem. Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Tím se společnost Google dozví, že jste náš web navštívili z vaší IP adresy. Službu Google Web Fonts využíváme v zájmu jednotné a oslovující prezentace našich online nabídek. Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje službu Web Fonts, použije se běžné písmo vašeho počítače. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Další informace o službě Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

3.11 Portál diagnostika-delphi.cz využívá funkci reCAPTCHA společnosti Google LLC. Tato funkce slouží především pro ověření, zda úkon spojený se vstupem dat provedl člověk, anebo se jednalo o výsledek strojového a automatizovaného zpracování. V rámci služby je společnosti Google zasílána IP adresa a případně další data, která Google potřebuje pro službu reCAPTCHA, a zpracování probíhá v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zjišťovat individuální projevy vůle na internetu, jakož i bránit se proti zneužití dat a spamu. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Podrobnější informace o funkci Google reCAPTCHA a o Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy

3.12 Portál diagnostika-delphi.cz využívá nebo může využívat nástroj Facebook Custom Audience – Facebook Pixel společnosti Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook“). V případě výslovného souhlasu je takto možné sledovat chování uživatelů poté, kdy se jim na Facebooku zobrazila reklama, nebo na ni klikli. Tento postup slouží k vyhodnocení účinnosti reklamy na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu, zároveň může přispívat k optimalizaci budoucích reklamních aktivit. Shromažďované informace jsou pro nás anonymní, takže z nich nedokážeme odvodit totožnost uživatelů. Společnost Facebook však tyto údaje uchovává a zpracovává, takže je možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem; Facebook zároveň může údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se Zásadami používání dat společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Společnosti Facebook a jejím partnerům můžete povolit umisťování reklamy na Facebook i mimo něj. K těmto účelům může navíc být na Vašem počítači uložen soubor cookie. Tato zpracování se uskutečňují výhradně na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Souhlas s využitím služby Facebook Pixel mohou udělit pouze uživatelé starší 13 let. Jste-li mladší, prosíme Vás, abyste své zákonné zástupce požádali o svolení. Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Jestliže na Vašem počítači chcete deaktivovat využívání souborů cookie, v nastavení Vašeho prohlížeče můžete do budoucna zakázat ukládání souborů cookie na Vašem počítači; popřípadě můžete smazat již uložené soubory cookie. Deaktivace veškerých souborů cookie ovšem může vést k tomu, že některé funkce na našem webu nebude možné využít. Používání cookies třetích stran, jako třeba Facebooku, můžete též deaktivovat na webu Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

3.13 Portál diagnostika-delphi.cz využívá nebo může využívat integraci součástí nebo pluginu služby Instagram. Instagram je audiovizuální platforma, umožňující uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa a následně distribuovat na jiné sociální sítě. Služby Instagramu provozuje společnost Instagram LLC. Při přechodu na s integrovaným pluginem se vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a servery služby Instagram. Během tohoto spojení získá společnost Instagram informaci, že Váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho portálu, i za předpokladu nemáte ve službě Instagram vytvořený vlastní účet resp. profil. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny Vaším prohlížečem přímo na server služby Instagram v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste současně ke službě Instagram přihlášen, je tato služba schopna okamžitě přiřadit návštěvu našeho webu s Vaším účtem Instagram. V ten okamžik budou tyto informace rovněž přeneseny přímo na server služby Instagram, kde budou uloženy. Uvedené postupy zpracování údajů se provádějí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Instagram provádět průzkum trhu a rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal jejím potřebám. Pokud nechcete, aby společnost Instagram přiřazovala informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo s vaším účtem Instagram, musíte se před návštěvou našeho webu ze služby Instagram odhlásit. O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání službou Instagram, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách ochrany osobních údajů služby Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

3.14 Portál diagnostika-delphi.cz využívá nebo může využívat retargetingový kód Sklik – technologii retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam“). Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našeho webu v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Cookies Seznam shromažďují informace o tom, jak návštěvník používá naše webové stránky a používají k zobrazování nejrelevantnějších reklam na základě jejich nedávných vyhledávání na webech třetích stran skrze Seznam. Pokud jste současně ke službě Seznam přihlášeni, je tato služba schopna přiřadit návštěvu našeho webu s Vaším účtem a zároveň budou tyto informace přeneseny přímo na server služby Seznam, kde budou uloženy. Uvedené postupy zpracování údajů se provádějí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Seznam provádět průzkum trhu a rozvíjet svůj web tak, aby odpovídal jejím potřebám. Pokud nechcete, aby společnost Seznam přiřazovala informace shromážděné prostřednictvím našeho portálu přímo s vaším účtem Seznam, musíte se před návštěvou našeho webu ze služby Seznam odhlásit. O účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalšího zpracování a využívání službou Seznam, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí se prosím informujte v Zásadách ochrany osobních údajů služby Seznam https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

3.15 Portál diagnostika-delphi.cz využívá nebo může využívat nástroj Bing Ads (Microsoft Corporation) pro sledování konverzí Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads umístí soubor cookie na Váš počítač, pokud jste přišli na naše webové stránky prostřednictvím reklamy v Microsoft Bing. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači. Tyto soubory cookie po 180 dnech ztrácejí svou platnost a neslouží pro osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky tohoto webu a platnost příslušného souboru cookies ještě neuplynula, společnost Microsoft a také my poznáme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku (konverzní stránku). Pokud jsou osobní údaje zpracovány v tomto kontextu, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu provádět efektivní marketing. Informace shromážděné pomocí takzvaného konverzního souboru cookie se používají k sestavování konverzních statistik, tj. k zaznamenání toho, kolik uživatelů je po kliknutí na reklamu převedeno na konverzní stránku. Vypovídá to o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku, která je opatřena tagem pro měření konverzí. Nezískáme ovšem žádné informace, pomocí kterých je možná osobní identifikace uživatele. Společnost Microsoft Corporation se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete tuto funkci zablokovat tím, že deaktivujete soubor cookie služby Bing Ads pro sledování konverzí v uživatelském nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Poté již nebudete zahrnováni do statistik sledování konverzí. Pomocí webové stránky pro ochranu spotřebitelů v EU https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby můžete rovněž zkontrolovat, zda jsou ve Vašem prohlížeči nastaveny reklamní cookie soubory společnosti Microsoft, a případně je deaktivovat. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů služby Microsoft Bing naleznete na následující webové stránce: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement

4) Odkazy na jiné stránky

4.1 Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nicméně, pokud jste použili tyto odkazy a opustíte naše webové stránky měli byste si uvědomit, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem jiných internetových stránek. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí všech informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek a tyto stránky se neřídí tímto prohlášením o ochraně soukromí. Měli byste být opatrní a podívejte se na prohlášení o ochraně soukromí vztahující se na webové stránky na které odcházíte.

5) Závěr

Pokud by Vás zajímali podrobné informace o souborech Cookies, např. jak je přizpůsobit v řadě prohlížečů, jak je vymazat z počítače, můžete navštívit stránku http://www.aboutcookies.org/. V rámci dalších podrobných informací můžete také navštívit stránky youronlinechoices.eu, na kterých si můžete nastavit, které dodavatele reklamních souborů cookie akceptujete a které odmítáte.

Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC

V Praze dne 1. června 2023

Aktualizace podmínek (aktuální znění): verze platná od 1. května 2023