Licence pro trucky, trailery a autobusy

Diagnostický systém Delphi DS180 (HW), s licencí pro osobní a LCV vozidla, je možné rozšířit nebo zcela samostatně zakoupit se softwarový modulem „Heavy Duty“, umožnujícím multiznačkovou diagnostiku středních a těžkých užitkových automobilů, autobusů, přívěsů a návěsů. Ve verzi 2023.00 je možné diagnostikovat 750 modelů napříč 79 značkami. Celkově systém Delphi s licencí „Heavy Duty“ nabízí podporu aplikací komunikace s 18 539 řídicími systémy, jako jsou např. systémy řízení motorů, asistenční systémy (vč. kalibrací kamer a radarů, např. Wabco LDWS), elektronické brdzové systémy (EBS), převodovky, systémy odpružení, vysoušeče vzduchu, panely přístrojů, práce s imobilizéry vč. programování klíčů a dálkových ovladačů, klimatizace, TMPS a další.

Jednotné uživatelské prostředí napříč licencemi

Uživatelské prostředí programu a metodika práce se systémem Delphi je v SW modulu „Heavy Duty Vehicles“ totožná jako v modulu pro „Cars + LCV“. Podrobnější přehled jednotlivých částí software naleznete na stránce osobní vozidla.

V rámci rychlé identifikace a navázání komunikace jsou obdobně jako u licence „Cars“ dostupné funkce identifikace vozu podle VIN, informace o vozidle, informace před připojením, historie vozidel, záložky automobilů a v neposlední řadě autoscan – inteligentní kontrola systému (ISS).

Ochuzeny nebyly ani funkce pro sledování a záznam měřených hodnot. Měřené hodnoty lze vyhledávat, automaticky detekovat, logovat (ukládat), tisknout do reportu pro zákazníka, procházet nebo vytvářet „datalisty“. Dostupný je také „Flight Recorder“ tzn. záznamník měřených hodnot se snadným ukládáním přednastavených šablon měřených hodnot z různých řídicích jednotek.

Testy parametrů a akčních členů jsou totožně jako u licence „Cars“ zastoupeny funkcemi „Testy“ a „Aktivace komponentů“. Pokročilé diagnostické funkce, jako přizpůsobení a kódování pak volbou „Nastavení“. Trucková verze není ochuzena ani o plnohodnotnou diagnostiku v režimu generického EOBD, která je taktéž dostupná přímo z hlavního okna programu Delphi DS HDV.

Pokročilé testy a diagnostické funkce

Diagnostika Delphi nabízí u řady středních a těžkých užitkových vozidel (Medium a Heavy Commercial Vehicles), tzn. tahačů (Tractorheads), autobusů (Buses), přívěsů (Trailers) a návěsů (Semitrailers), podstatně obsáhlejší možnosti parametrizací, kalibrací či specifických testů než je možné řešit u osobních (Passenger cars) či lehkých užitkových vozidel (Light Commercial Vehicles). Díky široké kompatibilitě s nejnovějšími vozidly vyhovujícími normě Euro 6 Delphi nabízí velmi atraktivní řešení základní diagnostiky pro multiznačkové servisy, specializující se na servis nákladních vozidel.

Výběr z pokročilých diagnostických funkcí
Pro Vaši představu jsme vybrali zlomek dostupných pokročilých diagnostických funkcích a seřadili dle jednotlivých výrobců.
DAF
Adaptace spojky po výměně, Test těsnosti palivového systému, Reset adaptací po výměně nového filtru pevných částic, Kalibrace kamery a radaru, Zápis nových parametrů servisu (rozsah/datum), Reset adaptací po výměně snímače hladiny oleje, Programování vstřikovačů, Programování klíčů a dálkových ovládačů, Deaktivace přídavné brzdy (retardéru), Testy elektromagnetických ventilů ABS, Odvzdušněte akčních členů převodovky, spojky a hydraulického čerpadla,
Renault
Zkušební cyklus mudulu EBS (vpředu, vzadu a vlečné nápravy), Reinicializace adaptovaných parametrů systému EBS, Kalibrace řízení zadní nápravy, Kalibrace předního snímače výšky na dorazu pružin, Kontrola opotřebení spojky, Funkční test komponent nezávislého topení, Manuální regenerace filtru pevných částic, Vynucení ohřevu systému SCR, Test pneumatické soustavy, Kalibrace asistenta udržování v jízdním pruhu, Reset adaptací EGR chladiče, Reset adaptací úrovně popela a sazí v DPF, Reset zprávy o servisu,
Agrale
Test těsnosti AdBlue, Reset NOx (oxidy dusíku), Test modulu dávkování, Test unikání paliva, Adaptace volnoběhu, Test ventilu přívodu vzduchu, Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií, Deaktivace válce, Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru, Zapište VIN, Zastavení při volnoběhu, Vymazání denního počítadla kilometrů, Omezení rychlosti jízdy,
Otokar
Adaptace volnoběhu, Analýza signálu výfukových plynů, Test elektromagnetických ventilů ABS, Kalibrace spojky s a bez změny obložení, Kompresní zkouška, Reset adaptačních hodnot tlakového omezovacího ventilu, Reset adaptačních hodnot po výměně lambda-sondy, Reset věrohodnosti AdBlue, Reset parametrů - počet přerušených regenerací a parametrů - příliš častých požadaveků na regeneraci, Resetovat adaptací po výměně DPF, Reset adaptací snímače rozdílového tlaku DPF,
MAN
Výmaz bezpečnostní chybové paměti, Kalibrace plynového pedálu, Kalibrace spojky s a bez změny obložení, Základní nastavení lambda-sondy (reset), Reset odvzdušňovací ventilu v podávacím modulu (AdBlue), Test dávkovacího modulu AdBlue (malý, střední, velký), Kalibrace snímače tlaku, Inicializace snímače opotřebení brzdového obložení (+zobrazení hlášení), Reset omezení točivého momentu, Reset parametrů údržby, Naplněná palivového potrubí,
Scania
Adaptace spojky po výměně, Kalibrace snímače stáčivé rychlosti, Kalibrace provozní světlé výšky, Kalibrace kamery a radaru, Načtení konfiguračních dat z řídicí jednotky (uložení do souboru), Programování vstřikovače, Kontrola nízké spotřeby, hladiny nádrže a snímače tlaku redukčního činidla, Regenerace filtru pevných částic, Test dávkovaného množství Adblue, Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin, Základní nastavení váhy vzduchu, Resetování adaptací sazí a popela,
Alexander Dennis
Kalibrace spojky beze změny obložení a se změnou obložení, Test elektromagnetu vzduchu dávkovací jednotky AdBlue, Kalibrace tlakových snímačů, Adaptace lambda-sondy, Kontrola relé vyhřívání Adblue, Analýza signálu výfukových plynů, Analýza signálu vstřikovaného objemu a otáček motoru, Aktivace kontrolních světel + zobrazení hlášení (brzdy- červené světlo/žlutá světla), Test elektromagnetických ventilů, Kompresní zkouška,
Solaris
Test elektromagnetu vzduchu dávkovací jednotky AdBlue, Deaktivace válce, Omezení rychlosti jízdy, Kontrolní test autonomního systému, Programování řídicí jednotky čerpadla, Programování kódů vstřikovačů, Test komprese, Test okruhu se vstřikováním AdBlue, Test těsnosti filtru AdBlue, Test unikání paliva, Test ventilu přívodu vzduchu, Vymazání denního počítadla kilometrů, Reset adaptací po snímače hladiny oleje, Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla,
Iveco
Adaptace nové spojky, Kalibrace a Aktivace vzduchového pérování, Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií, Test vzduchového systému, Resety adaptací po výměně snímačů NOx před a za katalyzátorem, Programování kódů vstřikovačů, Kompresní zkouška, Reset adaptací škrtící klapky, Reset adaptací po výměně katalyzátoru, Kalibrace kamery a radaru, Odvzdušnění akčního členu převodovky, Kalibrace úhlu natočení kol (úhlu rejdu), Vypuštění zásobníku tlaku,
Volkswagen
Analýza signálu pro vstřikovaný objem a otáčky motoru, Analýza signálu pro výfukové plyny, Kompresní zkouška, Deaktivace válce, Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku, Test těsnosti AdBlu, Test ventilu přívodu vzduchu, Výměna řídicíc jednotky motoru, Konfigurace kódu VIN, Vysokotlaká zkouška, Omezení rychlosti jízdy, Paramaetrizace rozměrů pneumatik, Vymazání denního počítadla kilometrů, Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu,
EvoBus
Test snímačů NOx, Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu, Manuální regenerace filtru pevných částic, Test komprese, Test čerpadla a okruhu dodávky AdBlue, Test těsnosti dávkovacího zařízení AdBlue, Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR, Programování řídicího modulu GSII, Programování palivového čerpadla, Kalibrace snižování světlé výšky, Kontrola elelktromagnetických ventilů ABS,
VDL
Regenerace filtru částic vznětového motoru při jízdě, Odblokování nezávislého/přídavného topení, Povolení provozu na plyn, Naplnění plynového systému, Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče, Test elektromagnetických ventilů ABS, Reset NOx (oxidy dusíku), Test těsnosti okruhu a těsnosti filtru AdBlue, Test vzduchového okruhu (test dávkovacího modulu), Programování kódu vstřikovače, Přednastavené maximální otáčky vozidla, Režim dynamometru, Odvzdušnění a kalibrace ABS/ESP,
Mercedes Benz
Čištění dávkovací jednotky AdBlue, Test čerpadla AdBlue, Čtení doplňkových informací k DTC (SCR), Programování palivového čerpadla (válec 1 až8), Kalibrace spojky s a bez změny obložení, Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS), Nastavení parametrů (motor): Filtr s dlouhou životností, Kvalita oleje, paliva, č. listu, Max. ujetá vzd. a Vis. oleje, Konrola vel. dávky dávkovací jednotky AdBlue, Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu, Přenos parametrů základního modulu do a zpět ze zrcadlové paměti, Programování 17 místného kódu VIN,
Volvo
Monitorování údržby a Reset vysoušeče vzduchu, Reinicializace naučených parametrů EBS, Kalibrace spojky po výměně, Programování bodu záběru spojky, Monitor a kalibrace zamrzání aditiva AdBlue, Kalibrace snímače světlé výšky, Kalibrace opotřebení brzdového obložení všech náprav, Test spotřeby AdBlue, Test vypuštění systému SCR, Reset adaptací dávkovacího čerpadla nezávislého topení, Kalibrace snímače úhlu natočení volantu, Kalibrace spojky, převodovky a polohy tahání, beze a se změnou spojky, Programování klíčů, Kalibrace řízení zadní nápravy,
Irisbus
Kalibrace vzduchového pérování, Kalibrace snímačů úrovně, Čtení statistických dat, Test elektromagnetických ventilů ABS, Test vzduchového systému, Výměna ECU (přizpůsobení), Reset adaptací po výměně katalyzátoru, Kontrola relé např. ohřívače filtru nafty, palivového čerpadla, žhavicích svíček nebo větráku chladiče, Deaktivace válce, Nastavení turbodmychadla, Programování kódů vstřikovačů, Konfigurace dálkových ovládačů, Výměna filtru pevných částic,
Volare
Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva, Omezení rychlosti jízdy, Instalace a kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla (s proměnnou geometrií), Reset filtru dodatečné úpravy, Adaptace volnoběhu, Test těsnosti AdBlue, Konfigurace kódu VIN, Vymazání denního počítadla kilometrů, Načtení a nastavení parametrů Valivého obvodu pneumatik přední a zadní nápravy, Kontrola opotřebení spojky, Kalibrace spojky s a bez změny obložení,

Procedury nejsou řazeny podle systému řízení (např. motoru), výběr je nahodilý.

Mezi nejčastěji řešené servisní činnosti v nezávislých servisech patří jednoznačně problémy spojené s diagnostikou závad emisních systémů (SCR, Adblue atd.), brzdových systémů (EBS/TEBS), systémů vzduchového odpružení (ECAS apod.), parametrování elektronických vysoušečů, kalibrace spojek po výměně a kalibrace asistenčních systémů. Delphi nabízí řadu těchto funkcí na vybraných vozidlech. Podrobný přehled naleznete v seznamu podporovaných vozidel.

Diagnostické postupy spojené se systémy emisí, SCR, AdBlue atd.

V rámci diagnostiky emisí, ať již jde o nejrůznější testy a kalibrace systému recirkulace spalin, filtrů pevných částic (vč. regenerací), akčních členů a komponent systému SCR a Adblue (vč. kalibrací) nebo testů snímačů NOx nabízí diagnostika Delphi poměrně rozsáhlou podporu napříč většinou výrobců. Diagnostika závad emisního systému je silnou stránkou Delphi.

Programování kódů vstřikovačů a řídicích jednotek čerpadel

Programování vstřikovačů se provádí po jejich výměně. Pokud systém řízení programování trysek vyžaduje a technik tento postup neprovede, dostaví se zpravidla škubání motoru, černý dým a nouzový režim. Vedle programování a základního nastavení jednotlivých vstřikovacích trysek umožňuje diagnostický systém Delphi i programování řídicích jednotek palivových čerpadel.

Diagnostika a servis elektronických brzdových systémů (EBS/TEBS)

Elektropneumatické regulační jednotky, vč. souvisejících akčních členů, senzorů a navazujících funkčních systémů, vyžadují v rámci servisních činností kvalitní diagnostiku. Delphi nabízí poměrně široké možnosti diagnostiky systémů EBS jak v rámci tahačů, přívěsů či návěsů, tak autobusů. Na vybraných vozidlech se nabízejí funkční testy, resety adaptací či kalibrace řízení náprav atd.

Diagnostika, testy a kalibrace spojek po výměně

U většiny starších systémů se kalibrace spojky prováděla manuálním postupem bez nutnosti připojení diag. testeru. V současnosti to už u většiny vozidel možné není. Delphi umožňuje, v rámci servisu spojek, u řady vozidel kompletní diagnostiku od kontroly opotřebení, přes odvzdušnění akčních členů až po kalibraci (zaučení) spojky s její změnou nebo bez změny.

Parametrizace kamer a radarů asistenčních systémů

Plošná Integrace inteligentních bezpečnostních systémů, zajišťujících včasné varování řidiče před kolizí či aktivaci nouzového brzdění, vyžaduje po nezávislém servisu používat diagnostické profi zařízení, umožňující asistenční systém správně nastavit. Delphi nabízí kalibrace kamer a radarů, vč. parametrizace kamer asistenta udržování v jízdním pruhu, na mnoha vozidlech.
Další diagnostické procedury, při kterých Delphi pomáhá, jsou např: resety servisních intervalů, zápis nových parametrů servisu, programování klíčů a dálkových ovladačů, reset denního počítadla kilometrů, aktivace a deaktivace vyhřívání modulů APM, kompresní testy válců, programování kódu VIN do řídicí jednotky motoru atd.

Truck kity a možnosti licencí VTI

Profisady pro trucky, trailery a busy

Systém Delphi pro diagnostiku trucků, trailerů a autobusů lze zakoupit v několika profisadách. Součástí každé profisady je HW DS180 a SW „Heavy Duty“ s aktualizacemi databanky vozidel na 12 měsíců. Aktualizace nejsou povinné a diagnostický program se po expiraci licence nezablokuje. Přístup do Delphi VTI není v základní licenci „Heavy Duty“ umožněn.

DS180 Truck Kit (VCI)


VCI DS180 + Software pro diagnostiku trucků, trailerů a autobusů + aktualizace na 12 měsíců

DS180 Truck Kit


VCI DS180 + Set 11 redukcí + Software pro diagnostiku trucků, trailerů a autobusů + aktualizace na 12 měsíců

DS480E Truck Kit


VCI DS180E + Tablet PC Kit + Set 11 redukcí + Software pro diagnostiku trucků, trailerů a autobusů + aktualizace na 12 měsíců

Databáze technických dat Delphi VTI

Přístup do on-line databáze technických dat (Delphi Direct Evolution) je nabízen ve třech úrovních předplatného na 12 měsíců. Informační systém je integrován přímo do uživatelského prostředí diagnostiky nebo je možné jej spustit přes webový prohlížeč. Po uplynutí předplatného se přístup do VTI zablokuje.
V případě upgradu na libovolný balíček je v rámci jedné licence umožněn přistup k online datům až 4 uživatelům současně.

VTI Truck Professional


Obsahuje data údržby vč. servisních informací o intervalech, informace o mazivech, data nastavení a návody k opravám, obsahující utahovací momenty.

VTI Truck Business


Licence obsahuje balíček VTI Truck Professional a navíc elektronická schémata (ABS a Motormanagement) a databázi dob opravářských prací.

VTI Truck Ultimate


Obsahuje balíčky VTI Truck Business a Professional a navíc rozšiřuje možnosti programu o diagnostiku lehkých užitkových vozidel.

Kompatibilita Delphi s užitkovými automobily

Multibrandová diagnostika Delphi nabízí poměrně slušnou kompatibilitu s užitkovými vozidly od konce 90. let po současnost (Euro 6). Součástí základní licence „Heavy Duty“ je diagnostika středních a těžkých užitkových vozidel, tahačů, autobusů, přívěsů a návěsů. Diagnostika lehkých užitkových vozidel je buď za příplatek nebo je dostupná v základní verzi „Cars“.

Systémy v přívěsech (Trailers) a návěsech (Semitrailers)

Autobusy (Buses, coaches) a podvozkové platformy (Chassis)


Pro podrobné informace o kompatibilitě s konkrétním výrobcem nebo systémem nás prosím kontaktujte na bezplatné lince (i pro volající z SK) +420 800 66 44 66.


Diagnostika obecným výběrem (Generic Truck/Bus Systems)

Orientace v segmentu těžkých užitkových vozidel a jednoznačné určení výrobce konkrétního systému nemusí být vždy zcela jednoznačné. Je naprosto běžné, že se napříč různými "společnými" podvozkovými platformami setkáte s převodovkami a motory od různých výrobců.

Problém individuální identifikace řídicích systémů, napříč různými výrobci, vyřešili vývojáři diagnostiky Delphi "obecným" výběrem pro celou skupinu s upřesněním typu diagnostické zásuvky, kterou je diagnostikovaný vůz či návěs vybaven. Pro rychlé a snadné navázání komunikace je obecný výběr zastoupen funkcemi „Generic Bus Systems“ (autobusy) a „Generic Truck Systems“ (trucky a trailery).

V obecném přístupu je možné vybírat z následujících zásuvek: Generické OBD zásuvka 16-pin (J1962); Scania 16-pin; MAN 12-pin a 37-pin; Volvo 8-pin; DAF 16-pin; Iveco 30-pin a 38-pin; Mercedes 14-pin; Renault 12-pin; Deutsch 9-pin; Hübner 9-pin; ZF 3+6+9-pin; Mini-USB 5-pin; D-sub 9-pin; Wabco 7-pin, 15-pin, 25-pin a 35-pin; Knorr 7-pin a 18-pin.


Redukce pro připojení

Na veškeré systémy, které nejsou vybaveny standardizovanou CARB 16-pin zásuvkou, je možné zakoupit příslušnou diagnostickou redukci.

Seznam podporovaných vozidel je platný aktualizaci k 2019.20
 
 
parallax background

Vyžádejte si podrobný produktový list o Delphi DS180

Ctíme Vaše osobní údaje a nesdílíme je s třetími stranami ani je nespojujeme s jinými zdroji dat. Vaše osobní údaje zůstanou uchována na našich serverech a kdykoliv je můžete odstranit. Podrobnosti Vám zašleme v potvrzovacím e-mailu.


    Pokud nemáte IČ, tak nás prosím kontaktujte na bezplatné lince +420 800 66 44 66 (bezplatné volání je umožněno i volajícím z SK).