Licence pro osobní a lehká užitková vozidla

Ovládání programu DELPHI DS patří svou uživatelskou přívětivostí, v porovnání s konkurenčními multiznačkami předních výrobců, k nejintuitivnějším a nejpřehlednějším. Míra porozumění je i pro počítačově méně gramotné uživatele velmi rychlá. Program se naučí plně ovládat během dvou až tří hodin každý automechanik. Celkovou ergonomii software podtrhuje i velmi rychlý postup od výběru vozidla až k řídicí jednotce či inteligentnímu scanu, díky jedno-obrazovkovému rozložení identifikačních karet. Reakční doba Hardware DELPHI VCI je v rámci navazování komunikace a požadavků obsluhy velmi rychlá. Celkově se dá říci, že DELPHI je velmi svižná diagnostika, směřující uživatele bez zbytečných mezikroků k požadované proceduře.

Funkce pro snadnou identifikaci a rychlé navázání komunikace

Každý autoservis, ať už se jedná o autorizovaný, nezávislý či malou garážovou dílnu, se snaží zpracovávat zakázky v co možná nejkratším čase. Nehledě na náročnost a komplikovanost opravy lze celý proces vyřizování zakázky optimalizovat. Jedním z kroků, které může automechanik ovlivnit, je použitý diagnostický nástroj. VCI Delphi nabízí nejen rychlou komunikaci, ale i několik možností, jak urychlit identifikaci a výběr vozidla.

Sledování, logování a záznam měřených hodnot

Měřené hodnoty patří od nepaměti spolu s chybovými kódy a testy akčních členů k pomyslným vrcholům magického trojúhleníku sériové diagnostiky. Delphi nabízí velmi přehledně zpracované uživatelské prostředí pro sledování a vyhodnocování real-time měřených dat. Parametry je možné interpretovat jak v grafickém, tak v textovém režimu.

Vyhledávání měřitelných hodnot v dostupných parametrech datalistu
Automatická detekce dostupných měřitelných hodnot řídicí jednotkou
Datalisty předepsaných měřených hodnot dle typu ECU a výrobce
Datalist X - tvorba vlastního seznamu umožňuje zobrazit až 31 parametrů
Snadné uložení šablony parametrů pro černou skříňku (Flight Recorder)
Čítač min. a max. naměřených hodnot v rámci jednoho měření
Logování měřených hodnot obsahuje ovládací panel pro posun v záznamu
Tlačítka pro odeslání zvolených parametrů do sestavovaného reportu

Integrovaný záznamník měřených hodnot

Funkce Flight Recordéru se používá zejména při testovací jízdě pro záznam měřených parametrů v reálném čase. Nastavení je velmi snadné a rychlé. Vlastní záznam měřených hodnot probíhá během testovací jízdy naprosto autonomně, tzn. bez připojeného notebooku, na kartu MicroSD instalovanou v přístroji. Pro spuštění i zastavení záznamu na paměťovou kartu postačí přidržet triggerovací tlačítko "REC" umístěné uprostřed spodní části diagnostické hlavy Delphi. O spuštění i ukončení záznamu informuje uživatele nejen akustická, ale i barevná LED signalizace. Během testovací jízdy je možné krátkým stiskem triggerovacího tlačítka značit v záznamu případné problémové projevy. Sledované parametry jsou na MicroSD kartě předuložené ve formě předem snadno sestavené šablony v diagnostickém programu Delphi DS.
parallax background

Aktivace komponentů a akčních členů

Bez kontroly elektrických komponentů a testů akčních členů se dnes neobejde žádný diagnostik. Aktivace komponentů je silnou stránkou diagnostického systému Delphi. Díky velmi dobré zpětné kompatibilitě se staršími ročníky výroby, nabízí Delphi testy akčních členů u vozidel už od první poloviny 90. let.

Testy parametrů a akčních členů jsou převážně zastoupeny funkcemi "Aktivace komponentů" a "Testy". Volby testů parametrů a komponentů v sobě zahrnují funkční testy a testy akčních členů přesně odpovídajících testům specifickým pro konkrétní systém řízení. V závislosti na výrobci a typu systému je možné spouštět testy akčních členů selektivně nebo sekvenčně.
 
 
 

Funkce "Testy" nabízí na rozdíl od klasických testů akčních členů komplexnější funkční zkoušky. Pro představu můžeme zmínit např. test hydraulické jednotky ABS, regulátoru tlaku oleje, emisní test výfukových plynů, funkční test neutrální polohy řadící páky, test snímače TPM, test korekce množství paliva, test ke zjištění průsaku paliva, test snímačů parkovacího asistenta, jízdní test ESP, test odporového měniče turbodmychadla atd.

Pokročilé diagnostické funkce a procedury

Software Delphi DS agreguje pokročilé diagnostické funkce převážně pod jednu hlavní programovou volbu. Každý samostatný automobilový koncern má "odlišně" řešenou sériovou diagnostiku jak po stránce logického uspořádání funkcí a komunikace, tak po stránce proveditelnosti jednotlivých procedur. Nelze proto požívat a dodržovat jednotné názvosloví podporovaných funkcí a zároveň jejich typické uspořádání obvyklé v aftermarket značkovém či OEM diagnostickém systému určeném pro konkrétní značku.

Výběr z pokročilých diagnostických funkcí
Delphi nabízí, jako jeden z mála univerzálních přístrojů, velmi přehledné a zdařile sjednocené diagnostické prostředí. Vybrali jsme pro Vás zlomek dostupných pokročilých diagnostických funkcích a seřadili je podle předních výrobců vozidel.
Alfa Romeo
Kalibrace pilotních ventilů; Kalibrace servomechanizmu; Kalibrace ventilu sání; Konfigurace PAM proxi; Odvzdušnění spojky automatické převodovky; Reset dodávky paliva; Programování dálkového ovládání; Programování klíčů; Reset konfigurace řídicí jednotky TPMS (systém monitorování tlaku v pneumatikách); Reset úhlu natočení volantu; Přizpůsobení po přístrojové desky; Konfigurace automatické převodovky;
Dacia
Zápis datumu poslední operace (posledního servisu); Zablokování/odblokování počítače Airbagu; Reset adaptačních hodnot EGR; Reset adaptačních hodnot palivového čerpadla; Programování regulace bohatosti; Reset adaptačních hodnot vačkového hřídele; Programování kompresoru turbodmychadla; Detekce netěsností v palivovém systému; Resetování adaptačních hodnot automatické převodovky; Změna konfigurací řídicí jednotky motoru; Programování regulace bohatosti pro vstřikovače; Reset adaptačních hodnot pro tělo elektronické škrticí klapky;
Iveco
Reset adaptačních hodnot pro dávkovací ventil AdBlue; Deaktivace válce EDC16/EDC17; Kontrola systému ABS; Kalibrace výšky - vzduchové odpružení; Test komprese; Programování klíčů; Konfigurace dálkových ovladačů; Reset snímače hmotnosti vzduchu; Testování regulace plnicího tlaku; Odvzdušnění brzdové soustavy; Resetování adaptačních hodnot systému motoru; Reset snímače rozdílu tlaků; Reset adaptačních hodnot pro snímač tlaku v palivové konzole; Řešení problémů ve vysokotlakém palivovém systému; Testování regulace plnicího tlaku; Kalibrace snímače úhlu natočení kol; Inicializace Lambda sondy po výměně;
Opel
Základní nastavení regulačního systému klimatizace; Základní nastavení spojky; Resetujte adaptační hodnoty korekce směsi; Aktivace stop/start; Reset snímače tlaku paliva; Aktivace palivového čerpadla; Aktivace a deaktivace servisního režimu; Učení volnoběhu; Reset adaptačních hodnot korekce směsi; Učení modulu snímače akumulátoru; Vycentrování snímače úhlu natočení volantu; Základní nastavení dat katalyzátoru NOx; Aktivace žhavicích svíček; Adaptace kolísání klikového hřídele; Programování TPMS (monitorování tlaku v pneumatikách); Reset adaptací předkatalyzátoru;
Audi
Přizpůsobení akumulátoru po výměně; Reset adaptačních hodnot ventilu řízení tlaku paliva; Kódování při výměně řídicí jednotky; Mazání pamětí všech DTC skrze Gateway; Odvzdušnění palivového systému; Adaptace volnoběžných otáček; Reset adaptací automatické převodovky; Nastavení koncových poloh posilovače řízení; Aktivovace a deaktivovace tempomatu; Servisní práce na elektronické parkovací brzdě; Reset adaptačních hodnot ventilu řízení tlaku paliva; Kódování při výměně řídicí jednotky;
Fiat
Aktivace a deaktivace varovného bzučáku bezpečnostního pásu; Resetování servisní zprávy; Odvzdušnění brzdové soustavy; Konfigurace po výměně řídicí jednotky ABS; Kalibrace snímače podélného zrychlení; Automatické učení úhlu natočení kol; Reset adaptace po výměně turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek nebo snímače polohy turbodmychadla; Reset adaptace po výměně spojkové skupiny nebo potenciometru spojky; Reset adaptace po výměně regulátoru tlaku paliva; Kódování nastavení meze rychlosti; Přizpůsobení při výměně vysokotlakého čerpadla; Resetování ujeté vzdálenosti s rozsvícenou výstražnou kontrolkou vody v naftě;
Jaguar
Vymazání hlídání akumulátoru; Reset vozidla; Kalibrace snímače úhlu natočení volantu; Aktivace a deaktivace elektronické parkovací brzdy; Opakovaná inicializace součástí klimatizační soustavy; Kalibrace okénka ve dveřích; Adaptace výchozí polohy/ adaptace hmotnosti; protékaného vzduchu; Programování identifikačních čísel snímačů tlaku v pneumatikách; Adapaptace EGR ventilu; Reset snímače vody v palivu Reset adaptací palivového čerpadla; Výměna ovladače škrticí klapky; Výměna vstřikovacího čerpadla kapaliny do výfuku;
Renault
Reset adaptací po výměně startéru; Reset adaptačních hodnot regulátoru tlaku; Konfigurace ABS pro automatická brzdová světla; Změny konfigurací v UCH; Konfigurace převodovky; Reset adaptačních hodnot EGR; Detekce netěsností v palivovém systému; Deaktivace omezovače rychlosti; Programování nového čísla VIN; Zápis datumu od poslední operace (posledního servisu); Aktivce/deaktivce sledování tlaku v pneumatikách; Blokování funkce řízení s pohonem všech čtyř kol; Zadání konfigurace alarmu;
BMW
Reset adaptací VANOS; Učení přivlastnění Valvetronic; Reset adaptačních hodnot systému nádrže SCR; Odvzdušnění chladicího systému; Resetování adaptačních hodnot snímače hmotnosti vzduchu; Načtní a registrace výměny motoru startéru; Reset výrobního režimu pro řídicí; jednotku palivového čerpadla (EKPS); Nastavení montážní polohy zpětného ventilu výfukových plynů; Měření rovnoměrného chodu; Aktivace servisního režimu parkovací brzdy; Deaktivace ochrany při záběhu, kompresor klimatizace; Registrace pov výměnu motoru startéru; Nastavení světlé výšky; Reset systému CAS; Vypouštění vzduchových měchů;
Ford
Adaptace vačkové hřídele; Kalibrace snímače úhlu natočení kol; Odvzdušnění brzdového systému ABS; Reset adaptačních hodnot lambda sondy; Reset adaptačních hodnot škrticí klapky sacího potrubí; Vymazání zaznamenaného nárazu v airbagu; Vymazání hlídání akumulátoru; Programování po výměně snímače tlaku v pneumatice; Reset řídící jednotky motoru; Reset snímače hmotnosti vzduchu; Reset adaptačních hodnot kompresoru klimatizace; Reset KAM (paměť chybových kódů); Aktivace a deaktivace tempomatu; Odvzdušnění brzdové soustavy; Vynulování hodnot adaptace pro vstřikovací čerpadlo;
Land Rover
Vymazání adaptačních hodnot PCM; Reset adaptací po výměně klapky EGR; Reset adaptací po výměně snímače hmotnostního průtoku vzduchu; Reset adaptací po výměně turbodmychadla; Reset adaptací po výměně vysokotlakého palivového čerpadla; Odvzdušnění modulátoru brzdového systému; Aplikace potvrzení monitorování tlaku v pneumatikách; Kalibrace bočního akcelerometru; Kalibrace střešního okna; Kalibrace volantu; Výměna snímače tlaku v pneumatice; Vypouštění všech vzduchových pružin nebo zásobníků; Vymazání hlídání akumulátoru;
Toyota
Inicializace servomotoru; Odvzdušnění brzdového systému; Reset adaptačních hodnot směšovacího poměru; Programování ID snímače tlaku v pneumatikách; Inicializace podávacího čerpadla; Servisní práce na elektronické parkovací brzdě (odblok); Kalibrace nulového bodu snímače stáčivé rychlosti a snímače zpomalení; Reset adaptačních hodnot motoru; Reset adaptací řídicí jednotky ABS; Resetujte adaptační hodnoty pro objem předvstřiku; Kontrolní režim hybridního/spalovacího motoru; Aktivce/deaktivce sledování tlaku v pneumatikách; Kalibrace škrticí klapky; Reset adaptačních hodnot katalyzátoru;
Citroёn
Zamknutí nebo odemknutí airbagu; Odpojení meze rychlosti vozidla; Programování klíčů Citroën; Kalibrace snímače úhlu natočení kol; Kalibrace pedálu plynu; Autotest komponenty motoru; Uložení úrovně nabití baterie po odpojení; Reaktivace funkce Stop & Start; Reset adaptace po výměně alternátoru; Reset adaptací po výměně vysokotlakého čerpadla; Reset adaptací po výměně regulátoru průtoku paliva; Deaktivace ekonomického režimu; Instace a odinstalace reléové jednotky přívěsu; Čištění obtokového ventilu chladiče EGR;
Hyundai
Programování klíčů; Odvzdušnění brzdové soustavy ABS/ESP; Vymazání adaptivních parametrů motoru; Konfigurace verze systému řízení prokluzu (TCS); Aktivace řídicí jednotky motoru; Reset adaptačních hodnot řídicího ventilu víření; Reset adaptačních hodnot lambda sondy; Reset adaptačních hodnot pro snímač tlaku v palivové konzole; Reset adaptačních hodnot snímače hmotnosti vzduchu; Reset adaptačních hodnot po výměně modulu akcelerátoru a snímače polohy akcelerátoru; Synchronizace dálkového ovladače; Reset adaptačních hodnot pro snímač tlaku v palivové konzole; Základní nastavení ventilu EGR; Kalibrace multifunkční kamery;
Mercedes Benz
Odvzdušnění spojkové soustavy; Kalibrace třecího bodu spojky; Programování kompresoru turbodmychadla; Adaptace vačkové hřídele; Resetování obecné adaptační hodnoty SCR; Resetování kontaminace vzduchového filtru; Základní nastavení řídící jednotky klimatizace; Programování ventilu nízkého tlaku EGR; Reset adaptačních hodnot pro snímač tlaku v palivové konzole; Seřízení žádoucích volnoběžných otáček; Reset adaptačních hodnot turbodmychadla; Reset počítadla AdBlue; Adaptace měniče točivého momentu;
Volvo
Vynulování měřiče hladiny v nádrži; Kalibrace ABS (DSTC); Adaptace škrtící klapky; Reset informace, snímač monitorování akumulátoru (BMS); Nastavení odhadované hladiny/kvality oleje; Adaptace ventilu recirkulace spalin; Kalibrace řídicí jednotky BCM; Základní nastavení regulačního systému klimatizace; Adaptace motoru pro řízení turbodmychadla; Kalibrace kamery a radaru; Adaptace snímače hmotnosti protékaného vzduchu; Výměna snímače tlaku v pneumatice; Reset adaptací pro vyvážení válců; Reset adaptačních hodnot pro klapku víření;

Vzhledem k obrovskému pokrytí jsme vybrali pouze nejvíce frekventované značky. Procedury nejsou řazeny podle systému řízení (např. motoru), výběr je nahodilý.

Do výše uvedeného seznamu jsme nezahrnuli nejčastěji řešené a nejvíce požadované diagnostické procedury, které Delphi podporuje napříč všemi předními výrobci. Jedná se o funkce:

Mezi často řešené procedury, ve kterých Delphi rozhodně nezaostává, jsou např: odvzdušnění brzdových soustav, resety adaptací AdBlue, programování TPMS senzorů pro monitorování tlaku v pneumatikách, učení modulů snímače akumulátoru či resety adaptací EGR, škrticích klapek, MAF senzorů, Lambda sond atd. Podrobnější informace o kompatibilitě zjistíte v níže uvedeném souboru se seznamem podporovaných vozidel.
Integrovaná nápověda diagnostických postupů
Mnoho diagnostických funkcí a postupů vyžaduje na obsluze diagnostického programu určitou úroveň znalostí a zkušeností s konkrétním systémem. Vedle jednoduchých zautomatizovaných procedur je občas nutné dohledávat dodatečné a upřesňující informace, jak konkrétní postup uskutečnit. Diagnostický systém Delphi obsahuje, v rámci každé složitější diagnostické akce, podrobnou diagnostickou nápovědu v českém jazyce. Uživatel má vždy po ruce potřebné informace o diagnostickém postupu ať už manuálním nebo automatickém.

Diagnostika EOBD

European On-Board Diagnose je systémem palubní diagnostiky podporovaný všemi výrobci osobních i nákladních automobilů. Povinnost integrace systému EOBD byla zaváděna postupně od roku 2001 (EURO 3). Povinnost integrace systému EOBD do řídicích jednotek motorů je dalším globálním opatřením, zajišťujícím snižování škodlivin ve výfukových plynech. EOBD permanentně sleduje snímače a akční členy, a detekované závady, které by se mohly podílet na zvýšení emisí zapisuje buď do paměti trvalých nebo sporadických závad. EOBD také dovoluje sledování měřených hodnot, vyčítání stavu emisní připravenosti – Readiness či zobrazení doplňkových informací k uloženým DTC resp. provozních podmínek – Freeze Frame.

Vyčtení paměti permanentních a sporadických závad spojených s emisemi (Mode 07 a 03)

Zobrazení Freeze Frame dat (Mode 2) k uloženým chybovým kódům vč. rozepsaných Parameter IDs (PID).

Sledování měřených hodnot (Mode 01) vypočítaných řídicí jednotkou vč. grafického znázornění.

Výsledky testů monitorovaných systémů (Mode 06) vč. popisu Test ID (TID) a Component ID (CID) .

Rozsah všech diagnostických funkcí je velmi omezen a je rozdělen do 10 diagnostických módů. Delphi nabízí všechny diagnostické módy. V rámci EOBD je možné spustit jak základní, tak pokročilý diagnostický režim.

Kompatibilita VCI Delphi s automobily

Silnou stránkou diagnostiky Delphi je velmi dobrá kompatibilita napříč evropským vozovým parkem a to nejen s novými vozidly, ale i s vybranými vozidly od počátku 90. let. Součástí licence pro diagnostiku osobních vozidel je také rozsáhlá databáze diagnostikovatelných dodávek a lehkých užitkových vozů.

Podporované značky osobních vozidel

Abarth
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Dodge
DS Automobiles
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
FSO
Gaz
GWM
Honda
Hyundai
Infinity
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Jinbei
JMC
KIA
LADA
Ladog
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lotus
Mahindra
MAN
Maserati
Mazda
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Multicar
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Samsung
Seat
Shuanghuan
Škoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tata
Toyota
UAZ
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Yuchai

Podporované značky dodávek a lehkých užitkových vozidel

Chevrolet
Citroën
Dacia
Fiat
Ford
Gaz
Hyundai
Isuzu
Iveco
KIA
Ladog
Lancia
Mahindra
MAN
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Multicar
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Škoda
Toyota
UAZ
Vauxhall
Volkswagen

Podpora starších vozidel

Častým problémem multiznačkových diagnostik je zpětná kompatibilita zejména s vozidly z devadesátých let. Delphi nabízí širokou podporu diagnostiky starších vozidel od konce osmdesátých let. Pro komunikaci s vozidly, která nejsou vybavena standardizovanou zásuvkou CARB je nutné dokoupit příslušné redukce.

Delphi redukce
Seznam podporovaných vozidel je platný k aktualizaci 2020.00
 
 

Aktualizace a instalace software

Aktivace licence a instalace software do PC

Licence diagnostického software Delphi je vázána na HW klíč (USB Security Dongle), díky kterému se stává licence »přenositelnou«. Majitel diagnostiky Delphi tak může diagnostický program instalovat do více počítačů. Pro spuštění programu stačí pouze přepojit USB HW klíč. V rámci jedné licence je k dispozici vždy jen jeden HW klíč, který je registrován přímo na kupujícího.

Aktivace licence


Díky tomuto modernizovanému zabezpečení se vývojářům podařilo vypořádat s čínskými cracky. Více o klonech diagnostiky Delphi zjistíte na stránce plagiáty. Kompletní instalace diagnostiky vč. HW donglu je snadná a velice rychlá.

Aktualizace diagnostického systému

Aktualizace jsou placené, ale nejsou povinné. Diagnostika pracuje, i když updaty pravidelně neplatíte. Penalizace za neprovedené updaty se zpětně neúčtují. Pro platící uživatele se systém aktualizuje cca 3x ročně. Instalační balíčky jsou dostupné ke stažení z internetu a prostřednictvím funkce ISU (intelligent system updates). Podrobnější informace o updatech naleznete na stránce aktualizace.

Integrovaný informační systém (VTI)

Od verze 11.2017 je do uživatelského prostředí diagnostického programu nově integrován informační systém Delphi Direct Evolution. Jedná se o platformu společnou pro všechny technické informace společnosti Delphi a informační systém HaynesPro WorkshopData (VIVID). Podrobnější informace o VTI naleznete na stránce Delphi VTI.

Požadavky na PC

Procesor

Minimum: Intel® Atom @ 1.66 GHz; Doporučené: Intel® Celeron Procesor 847 @ 1.1 GHz (Dual Core) nebo novější

Operační systém

32-bit a 64-bit systémy -> Windows® 11, Windows® 10 (Win 8, 8.1 a 7 již nejsou podporovány).

Operační paměť

Minimum: 1 GB RAM; Doporučené: 2GB (DDR3 SDRAM)

Hard disk

Minimum: 5 GB volného místa; Doporučené: 10 GB volného místa

DVD ROM

V současnosti se software na DVD mediu již nedistribuuje. Instalační soubor je dostupný pod zabezpečeným odkazem.

Rozlišení obrazovky

Minimum: 1024 x 768; Doporučené: 1440 x 900 a vyšší

Konektivita

Připojení k internetu (povinné, ne nepřetržitě); Doporučené 2 Mb/s a rychlejší

Rozhraní

USB 2.0; Bluetooth (v sadě je zdarma BT adaptér)

Software

Microsoft .NET Framework 4.5.1, Adobe Acrobat Reader 8.0 a novější

Vyžádejte si podrobný produktový list o Delphi DS180

Ctíme Vaše osobní údaje a nesdílíme je s třetími stranami ani je nespojujeme s jinými zdroji dat. Vaše osobní údaje zůstanou uchována na našich serverech a kdykoliv je můžete odstranit. Podrobnosti Vám zašleme v potvrzovacím e-mailu.


    Pokud nemáte IČ, tak nás prosím kontaktujte na bezplatné lince +420 800 66 44 66 (bezplatné volání je umožněno i volajícím z SK).